Hyresvillkor


Kontaktuppgifter

Agentur Kustnära AB (även kallat Kustnära Stugor)

Adress: Skepparvägen 14 76015 Gräddö

Telefon 076 04 94 160

Org nr. 559065-4868

kontakt@kustnarastugor.com

www.kustnarastugor.com

Förmedlingsföretaget fungerar endast som förmedlare och företagets ansvar begränsas till företagets egen handläggning av förmedlingsärendet.

Bokning

För att bekräfta bokningen av stugan insättes reservationsavgiften på 25 % av det totala hyresbeloppet (inkl ev. tillval) på angivet konto inom 7 dagar. Reservationsavgiften räknas av från den totala hyran. Hyresavtalet är bindande så snart vi bekräftat bokningen och du betalat reservationsavgiften (eller hela hyran). Vid sista minuten bokning med ankomst inom 30 dagar är bokningen bindande vid bokningstillfället och hela hyresbeloppet ska betalas in inom 7 dagar. Om du inte betalar reservationsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.

Minimum ålder för bokning är 20 år.

De personuppgifter vi behöver från dig vid bokning är namn, adress, mailadress och telefonnummer. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig angående din bokning och för framtida erbjudanden. Vi delar inte dessa uppgifter med någon. 

Båda parter är överens om hyres-och bokningsvillkoren i och med inkommen betalning.

Betalning

Återstoden av hyresbeloppet betalas in senast 30 dagar före ankomst. Inbetalningsdatum är det datum pengarna ska vara oss tillhanda på nedan konto:

Betalningen insättes på Handelsbanken bankgiro 826-1059

Namn: Agentur Kustnära AB

För betalningar utanför Sverige:

Handelsbanken bankgiro 826-1059

IBAN nr: SE09 6000 0000 0009 9018 5788

SWIFT-/BIC-adress HANDSESS

Viktigt - ange bokningsnummer från bokningsbekräftelsen

Bekräfta gärna med mail när betalningen är utförd.

Utebliven eller ofullständig betalning av hyresbeloppet räknas som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning

Avbokning sker endast skriftligen till kontakt@kustnarastugor.com. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 31 dagar före avtalad ankomst, betalar du endast reservationsavgiften. Om du avbokar 30 dagar innan ankomst eller senare betalar du 100 % av hyresavgiften. Bokningen av stugan kan av er överlåtas till en annan gäst efter godkännande och överenskommelse med oss.

Rättigheter

Som gäst genom vår förmedling har du rätt till följande:

  • • Huset stämmer överens med beskrivningen
  • • Information om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
  • • Disponera huset/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
  • • Skriftlig bokningsbekräftelse
  • • Uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, normalt en vecka innan avtalad ankomstdag
  • • Vid eventuella frågor kontaktar ni oss

Om vi inte tillhandahåller huset i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt så kommer vi göra vårt yttersta att erbjuda er ett liknande objekt. Om vi inte klarar av att erbjuda dig ett annat hus med liknande standard så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi betalar då tillbaka allt det du betalat oss med avdrag för den nytta du kan ha haft av huset. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst omgående och senast inom 24 timmar från ankomsten. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående.

Skyldigheter

Du måste vårda huset väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för just den stugan du hyr. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. I sådana fall är ni skyldiga att ersätta eventuella uppkomna kostnader. Det är viktigt att du som hyr stugan har en ansvarsförsäkring, den brukar ingå i hemförsäkringen.  När ni bekräftar bokningen garanterar ni att ni har en ansvarsförsäkring, för er trygghets skull vänligen kontrollera detta innan ni bokar. 

Många av våra hus har egen brunn, det är därför viktigt att tänka på att vara sparsam med vattenförbrukningen. Du får inte använda huset till något annat än fritidsändamål och får inte låta fler personer än vad du uppgav vid bokningen övernatta i huset eller på tomten. Camping/tältning är inte tillåten på tomten. Du ansvarar för att alla fönster och dörrar är låsta vid avresa och att nyckeln återlämnas enligt överenskommelse. Lämna inga maskiner, tex diskmaskin, tvättmaskin ect. på när ni lämnar huset!

Du måste städa ordentligt före avresan enligt städanvisningen om inte avresestäd har bokats eller om huset inte har obligatorisk avresestädning. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad till en kostnad om 500 kr/timme.

Önskar ni ta med husdjur måste detta meddelas innan bokning då dessa enbart är tillåtna i vissa stugor. Att husdjur inte är tillåtna är dock ingen garanti för att det inte tidigare har vistats djur i huset.

Ankomsttid är tidigast kl 15.00 på ankomstdagen, avresa senast 11.00 på avresedagen - vänligen respektera detta om inget annat har överenskommits.

Generellt ingår ej sänglinne eller handdukar under vistelsen. Vissa stugor tillhandahåller detta som ett tillval.

Rökning är ej tillåtet inomhus. Vi ber er visa hänsyn till omgivning och grannar. Om hyresvillkoren ej följs har Kustnära Stugor rätt att omgående upphäva avtalet utan rätt till kompensation för förlorade dagar.

Force Majeure

Om hyresavtalet av huset inte kan uppfyllas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, inte kunnat förutses eller påverkas är vi skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av huset.

Förbehåll för eventuella fel Agentur Kustnära AB 2018 01 13

Boka nu
Laddar...
Ojsan!
Du kör en webbläsare vi inte stöder helt. Vänligen uppgradera den för en bättre upplevelse.
Vår webbplats fungerar bäst med Google Chrome.
Så uppgraderar du webbläsaren